Για να … γελάσουμε λίγο, ΠΙΚΡΑ!

Δημήτρης Διαμαντίδης, retired Assist. Prof. of DUTh,  και φίλος μου :- )