σήμερα είναι η Ημέρα του “112”
ή
Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης
ή
emergency telephone number