• 1. Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων σύγχρονης κατοικίας
  • 2. Σχεδιασμός μηχανοτρονικού συστήματος μεταφοράς μικρών φορτίων – ρομπότ: ο μικρός αχθοφόρος
  • 3. Έξυπνο σπίτι: Μηχανοτρονικό σύστημα παρακολούθησης και «αποσόβησης» υγρασίας σε κατοικία για εποχιακή χρήση
  • 4. Μηχανοτρονικο σύστημα 3Δ φωτογράφισης και αποκατάστασης αναγλύφου της γης!
  • 5. Σχεδιασμός και κατασκευή τηλεμετρικού συστήματος μετρήσεων με χρήση μικροαισθητήρων