Καλά Χριστούγεννα – Merry Christmas

Ο άνθρωπος του μέλλοντος (The man of the future)