Δείτε και πείτε μου. Έτσι θα …διαφήμιζαν το θεό Αίολο οι πρόγονοί μας?

Show and tell me. So would be …advertised the god Aeolus from our ancestors?