Στην αρχή επέλεξα να παρουσιάσω μόνο τα προγράμματα τα σχετικά με το πεδίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Όμως, σκέφτηκα: γιατί; Δείτε τα όλα. Για όλα υπάρχουν ημερομηνίες (πότε), διάρκεια, διδακτικές μονάδες και κόστος 😉
Υπάρχουν πολλές επιλογές.
Καλή συνέχεια

http://www.summerschoolsineurope.eu

At first I chose to show only the programs relevant to the field of Electrical Engineering. But I thought, why? View all. In all there are dates (when), duration, credits and fee;-)
There are many options.
Good luck.