Ανθη της Πέτρας – Petra’s Flowers

Ανθη της Πέτρας
Ένα υπέροχο Σαββατόβραδο στα Λαγκάδια, στην πρώτη εκδήλωσή!
Συγχαρητήρια στον Γιάννη Τσιαούση και σε όσους συνέβαλλαν σ’αυτήν την επιτυχία.

Petra’s Flowers *
A beautiful Saturday night in Langadia, the first event!
Congratulations to John Tsiaousi and those who contributed to it success.

* petra’s, because there is live

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.