Για να … γελάσουμε λίγο, ΠΙΚΡΑ! {International!!!}

Για να … γελάσουμε λίγο, ΠΙΚΡΑ!

Δημήτρης Διαμαντίδης, retired Assist. Prof. of DUTh,  και φίλος μου :- )

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.