Η καταστροφή του κόσμου {The destruction of the world}

Η ομιλία του δασκάλου κράτησε ούτε ένα λεπτό! {Master’s speech lasted a penny}

Αυτά θα καταστρέψουν την ανθρωπότητα: These will destroy mankind:
• η πολιτική χωρίς αρχές, • politics without principles,
• η πρόοδος χωρίς συμπόνια, • progress without compassion,
• ο πλούτος χωρίς κόπο, • wealth without labor,
• η εκπαίδευση χωρίς σιγή, • education without silence,
• η θρησκεία χωρίς την τόλμη και • religion without courage and
• η λατρεία χωρίς κατανόηση. • worship without understanding.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.