Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ {Greek}

αφιερωμένο στον υπενθυμίσαντα!

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ”
“ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ”

ΡΑΔΙΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ”, 1952, σ. 12
Αναδημοσίευση

Κυριακή τών Βαΐων 1944
Ένα χρονογράφημα τού “Βήματος”

Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Κάτι ξέρει κι’ αυτός ο τόπος από τό δράμα των κορυφών.
Οι ασημότητες πέρασαν ανενόχλητες,
οι μετριότητες δέχθηκαν μονίμως τά ωσαννά.
Τό κώνειο τό ήπιαν οι πραγματικά μεγάλοι.
Τούς ανήκει.

Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

_________________________
σγμ: 12 χρόνοι μετά