Πλούταρχος, Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής – Plutarch, De Alexandri magni fortuna aut virtute

Πλούταρχος, Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής

Για τη μετάφραση στην αγγλική,  επιλέγετε επάνω δεξιά στην οθόνη την αντίστοιχη λέξη “load”. Μετάφραση στην ελληνική δε βρήκα. Υπάρχει όμως “περίληψη” εδώ.

Plutarch, De Alexandri magni fortuna aut virtute

The first oration of Plutarch concerning the fortune or virtue of Alexander the Great

For the English translation, choose top right of the screen the corresponding word “load”. Translation in Greek not found. There is an “abstract”, here.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.