Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια;

Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια;
Πού παν οι μουσικοί όταν δεν τους ακούμε πια;

Where’s the music when you do not hear anymore?
Where musicians go when they do not listen to them anymore?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.