Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (νέα έκδοση) (Greek)

  • 1. Σχεδιασμός μηχανοτρονικού συστήματος – ρομπότ μεταφοράς μικρών φορτίων
  • 2. Σχεδιασμός και κατασκευή τηλεμετρικού συστήματος μετρήσεων με χρήση μικροαισθητήρων. Βιομηχανική μελέτη περίπτωσης
  • 3. Προηγμένο μηχανοτρονικό σύστημα απομακρυσμένου χειρισμού ρομποτικού βραχίονα
  • 4. Προηγμένο μηχανοτρονικό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου κίνησης ρομποτικού μηχανισμού στερεοσκοπικής όρασης ιπτάμενου οχήματος
  • 5. Προηγμένο μηχανοτρονικό σύστημα απομακρυσμένου χειρισμού ρομποτικού συστήματος μέσω εγκεφαλικών κυμάτων
  • 6. Προηγμένο μηχανοτρονικό σύστημα αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή μέσω οπτικών και ακουστικών σημάτων
  • 7. Προηγμένο μηχανοτρονικό σύστημα αποφυγής συγκρούσεων κινούμενων ρομπότ
  • 8. Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων σύγχρονης κατοικίας
  • 9. Σχεδίαση εκπαιδευτικών εργαστηριακών ασκήσεων για τη χρήσ των PLC

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.