… σαν σήμερα (πριν 3 …μήνες!!!) (only Greek)

Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Στέργιο που προσπαθεί να νικήσει τον κύριο Alzheimer, που με έχει κυριεύσει, θυμίζοντάς μου τι έλεγε πολύ παλιά (πριν 3…μήνες) ο πολιτικός Βενιζέλος, σχετικά με τη συλλογή φόρων μέσω της ΔΕΗ!!!

… Ελένηηη, πως τον λένε το γιατρό?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.