Διάφορες Τεχνολογίες Θέρμανσης {Greek}

Για όσους ενδιαφέρονται, υπάρχει μελέτη του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ στην οποία συγκρίνονται οι διάφορες τεχνολογίες θέρμανσης.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.