Πού να ‘ναι τώρα οι συντηρητικοί, που να ‘ναι τώρα οι μετρημένοι; (2)

2007: σχολίαζε ο Μανδραβέλης!

Ο αναγκαίος συντηρητισμός

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.