Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (νέα έκδοση) (Greek)

1. Σχεδιασμός μηχανοτρονικού συστήματος – ρομπότ μεταφοράς μικρών φορτίων 2. Σχεδιασμός και κατασκευή τηλεμετρικού συστήματος μετρήσεων με χρήση μικροαισθητήρων. Βιομηχανική μελέτη περίπτωσης 3. Προηγμένο μηχανοτρονικό σύστημα απομακρυσμένου χειρισμού ρομποτικού βραχίονα…

Continue ReadingΠροτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (νέα έκδοση) (Greek)

Προτεινόμενα Θέματα Διπωματικών Εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (Greek)

1. Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων σύγχρονης κατοικίας 2. Σχεδιασμός μηχανοτρονικού συστήματος μεταφοράς μικρών φορτίων – ρομπότ: ο μικρός αχθοφόρος 3. Έξυπνο σπίτι: Μηχανοτρονικό σύστημα παρακολούθησης και «αποσόβησης» υγρασίας σε κατοικία για…

Continue ReadingΠροτεινόμενα Θέματα Διπωματικών Εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (Greek)

Κριτήρια Ανάθεσης Διπλωματικών Εργασιών (Greek)

Προκειμένου κάποιος φοιτητής να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία στο Εργαστήριο Ειδικής Μηχανολογίας (MeSA) με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Σπυρίδωνα Γ. Μουρούτσο θα πρέπει: Να είναι φοιτητής του 9ου εξαμήνου…

Continue ReadingΚριτήρια Ανάθεσης Διπλωματικών Εργασιών (Greek)