Κριτήρια Ανάθεσης Διπλωματικών Εργασιών (Greek)

Προκειμένου κάποιος φοιτητής να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία στο Εργαστήριο Ειδικής Μηχανολογίας (MeSA) με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Σπυρίδωνα Γ. Μουρούτσο θα πρέπει: Να είναι φοιτητής του 9ου εξαμήνου…

Continue ReadingΚριτήρια Ανάθεσης Διπλωματικών Εργασιών (Greek)