Προτεινόμενα Θέματα Διπωματικών Εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (Greek)

  • 1. Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων σύγχρονης κατοικίας
  • 2. Σχεδιασμός μηχανοτρονικού συστήματος μεταφοράς μικρών φορτίων – ρομπότ: ο μικρός αχθοφόρος
  • 3. Έξυπνο σπίτι: Μηχανοτρονικό σύστημα παρακολούθησης και «αποσόβησης» υγρασίας σε κατοικία για εποχιακή χρήση
  • 4. Μηχανοτρονικο σύστημα 3Δ φωτογράφισης και αποκατάστασης αναγλύφου της γης!
  • 5. Σχεδιασμός και κατασκευή τηλεμετρικού συστήματος μετρήσεων με χρήση μικροαισθητήρων

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.